Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

2. Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

3. Jūsų asmens duomenų neparduosime ir nenuomosime. Visus duomenis rinksime, laikysime ir tvarkysime vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatomis ir neperduosime jokioms trečiosioms šalims, nebent tai padaryti būtume įpareigoti teisės aktais arba jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, arba jei jūs aiškiai sutiktumėte, kad jūsų duomenys būtų perduodami.

4. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „PILNATVĖ“, įmonės kodas 303652854, registruotas buveinės adresas Janydžių g.41, Janydžių vs, Anykščiai, kontaktinis telefono nr. +370 615 98769, elektroninio pašto adresas: [email protected].

SLAPUKŲ POLITIKA

1. Tinklapyje naudojami Slapukai. Pardavėjas Slapukus naudoja šiais tikslais:

1.1. taisyklingam Tinklapio veikimui ir Jūsų naršymo pagerinimui (pvz. Jūsų sesijos po prisijungimo išlaikymui, Jūsų nustatymų atsiminimui ir t. t.);

1.2. reklamai ir tiesioginiai rinkodarai;

1.3. statistinių Tinklapio duomenų rinkimui ir Tinklapio tobulinimui;

1.4. Tinklapis naudoja „Google Inc.“ (toliau „Google“) sukurtą ir teikiamą „Google Analytics“ programą, kuria naudojantis atliekamos interneto svetainių analizės paslaugos. „Google Analytics“ naudoja Slapukus kurie leidžia analizuoti, kaip Jūs naudojate Tinklapį. Slapukų sugeneruota informacija apie tai, kaip Jūs naudojate Tinklapį (kartu su IP adresu), perduodama į Google serverį JAV ir ten kaupiama. Google naudos šią informaciją tam, kad galėtų analizuoti Jūsų naudojimąsi Tinklapiu, rengti ataskaitas apie Tinklapio populiarumą jos operatoriui ir atlikti kitas su Tinklapiu ir jo naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys apdoroja informaciją Google vardu. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Atlikę tam tikrus nustatymus savo naršyklės programinėje įrangoje, Jūs gali neleisti Google įdiegti Slapukų, tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tokiu atveju galbūt negalėsite visa apimtimi naudoti visų Tinklapio funkcijų. Naudodami Tinklapį, Jūs sutinkate ir patvirtinate, kad visi su Jūsų veikla Tinklapyje susiję duomenys gali būti naudojami Google aukščiau išvardytais tikslais ir būdais.

2. Visi Slapukai naudojami Tinklapyje gali būti laikini arba nuolatiniai:

2.1. laikini Slapukai galioja ir nėra pašalinami iki tol, kol Jūs naršote savo naršyklėje;

2.2. nuolatiniai Slapukai nėra pašalinami po naršyklės uždarymo ir juose saugoma informacija palengvina vėlesnę prieigą prie Jūsų Paskyros (slaptažodis, el. pašto adresas). Tokie Slapukai pagreitina ir palengvina naudojimąsi Tinklapiu.

3. Naudodamiesi Tinklapiu Jūs patvirtinate, kad sutinkate ir leidžiate Pardavėjui į Jūsų galinį įrenginį (kompiuterį, telefono aparatą ir pan.) įrašyti Slapukus.

4. Savo naršyklės programinės įrangos pagalba bet kuriuo metu galite blokuoti Slapukų naudojimą ir pašalinti nuolatinius Slapukus.

5. Slapukų blokavimas ar apribojimas gali paveikti kai kurias Tinklapio funkcijas.

6. Tinklapyje naudojami šie Slapukai:

Slapuko pavadinimasAprašymasGaliojimo laikasTipas
_fbpSocialinio tinklo ,,Facebook’’ slapukas, skirtas stebėti vartotojų puslapių peržiūrą ir pateikti atitinkama reklamą socialiniame tinkle.1 metai.Svetainės našumui gerinti skirti slapukai
Google Analytics slapukaiŠie slapukai leidžia mums suskaičiuoti vartotojų apsilankymus ir srauto šaltinius. Jie padeda mums sužinoti kurie puslapiai yra labiausiai ir mažiausiai populiarūs. Šių slapukų surinkta informaciją yra anoniminė.Vienkartinis, trunkantis tik seanso metu.Svetainės našumui gerinti skirti slapukai
languageSvetainės kalbos parametro slapukas. Jame saugoma pasirinkta kalba.1 metaiGriežtai būtini slapukai.
Omnisend slapukaiOmnisend slapukai, skirti, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas.1 metaiSvetainės našumui gerinti skirti slapukai
PHPSESSIDSkirtas svetainės funkcionalumo vientisumo užtikrinimui.Pasibaigus naršymo sesijaiGriežtai būtini slapukai.

7. Atkreipiame dėmesį, kad Slapukus taip pat gali naudoti ir Pardavėjo partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Pardavėjas nekontroliuoja. Už tokių asmenų veiksmus Pardavėjas negali būti ir nėra atsakingas. Įtardami, kad be Jūsų sutikimo Pardavėjas partneriai ar kiti tretieji asmenys, kurių Pardavėjas nekontroliuoja, naudoja Slapukus, turėtumėte kreiptis į konkretų Pardavėjo partnerį ar kitą trečiąjį asmenį.

KOKIE ASMENS DUOMENYS YRA RENKAMI IR TVARKOMI ODORATA.LT ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi:

1. Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje odorata.lt, sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu, mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

2. Apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje, Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis: pirkimų istoriją, elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją, IP adresą, mokėjimų istoriją, Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus, trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją.

3. Nurodyti kitą asmenį, kuriam siunčiama Jūsų įsigyta prekė/-ės galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

KOKIU TIKSLU YRA RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais:

1. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi šie jūsų asmens duomenys:

Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje odorata.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

2. Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi šie jūsų asmens duomenys:Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve odorata.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: pirkimų istoriją, naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją, mokėjimų istoriją, atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes, apklausų metu pateiktus atsakymus, Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.

3. Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi šie jūsų asmens duomenys:

Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

AR ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI

Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtai pagrindais:

1. Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

2.Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus.

3. Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.

KOKIOMS TREČIOSIOMS ŠALIMS YRA PERDUODAMI ASMENS DUOMENYS

1. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams: kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, taip pat Lietuvos paštui, kurie pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais.

2. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame: teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka, valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

KIEK LAIKO YRA SAUGOMI ASMENS DUOMENYS

Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

KOKIOS YRA TEISĖS Į ASMENINIUS DUOMENIS

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

1. Prašyti, kad Odorata.lt leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.

2. Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi.

3. Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).

4. Teisę atšaukti sutikimą.

5. Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti nurodytomis savo teisėmis kreipdamiesi el. paštu [email protected] arba pranešdami mums telefonu: +370 615 98769.